Zmieniamy się dla WAS!

Prezentujemy Państwu nasze nowe logo, za chwilę zmieni się całkowicie strona!

Cieszymy się bardzo 🙂

Zapraszamy również do nowego biura przy ulicy Kępskiej 2 w Opolu. Do zobaczenia!

Edukacja przedszkolna -pierwszy nabór w woj. opolskim!

Zapraszamy do zapoznania się w ofertą opracowania wniosku o dofinansowania dla Organów prowadzących przedszkola w województwie opolskim. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych!

Nabór już trwa – termin składania wniosków do 12 lipca 2023 roku.

(więcej…)

Kredyt ekologiczny BGK – nawet 80% dofinansowania!

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami dla kredytu ekologicznego!

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie do 17 sierpnia 2023 r.

(więcej…)

Dostępność + granty dla podmiotów leczniczych

Dostępność Plus z obszarze ochrony zdrowia – znamy ten temat od podszewki. Obecnie wspieramy około 30 podmiotów leczniczych w realizacji projektów grantowych dla POZ i szpitali.
W ramach programu Dostępność Plus placówki medyczne realizują m.in.
– Zapewnienie łatwego dostępu do placówki – placówki medyczne powinny być łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością. Dlatego placówki medyczne muszą spełniać odpowiednie wymagania dostępności architektonicznej, takie jak np. wyposażenie w podjazdy dla wózków inwalidzkich czy windy.
– Ułatwienie kontaktu z placówką – placówki medyczne muszą umożliwiać pacjentom łatwy i szybki kontakt z lekarzem lub pielęgniarką. Dlatego placówki muszą mieć wyznaczone godziny przyjęć oraz dostępne numery telefonów i adresy e-mail, które umożliwiają kontakt z personelem medycznym.
– Skracanie czasu oczekiwania na wizytę – placówki medyczne realizujące program Dostępność+ stawiają na skracanie czasu oczekiwania na wizytę, zarówno w przypadku wizyt planowych, jak i nagłych przypadków. Dlatego wprowadzane są różnego rodzaju rozwiązania, takie jak np. e-rejestracja, które umożliwiają umówienie się na wizytę przez Internet.
– Poprawa jakości świadczonych usług – placówki medyczne realizujące program Dostępność+ muszą zapewniać wysoką jakość świadczonych usług medycznych. Dlatego wdrażane są różnego rodzaju programy szkoleniowe dla personelu medycznego oraz prowadzone są regularne kontrole jakości świadczonych usług.
Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie pacjentom łatwego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej.
Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty lecznicze.
#dostępność #podmiotylecznicze #ochronazdrowia #grantydlaPOZ #grantydlaSzpitali