Wesołych Świąt!

Wszystkim naszym klientom i współpracownikom, życzymy wesołych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy!

Konwersja cyfrowa domów kultury

Już w kwietniu 2021 roku ma się odbyć konkurs w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Narodowe Centrum Kultury

Celem konkursu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy.

Przewidywany czas realizacji projektów grantowych:
lipiec 2021 – czerwiec 2022

Budżet projektu: ponad 31 mln zł

(więcej…)

EXPO 2020 DUBAI – do 85% dofinansowania na wyjazd na wystawę światową w Dubaju!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła nabór do 29 marca 2021 na dofinansowanie wyjazdów przedsiębiorców na Wystawę Światową w Dubaju. To wielkie przedsięwzięcie zostało przeniesione na na koniec roku 2021 do końca marca 2022.

(więcej…)

Wspieramy kluby sportowe!

Jak co roku, wspieramy Ludowy Klub Sportowy Ziemi Opolskiej! Jesteśmy sponsorem imprezy kolarstwa przełajowego. W tym roku, impreza odbędzie się niestety bez udziału kibiców, czego bardzo żałujemy.