Konwersja cyfrowa domów kultury

Już w kwietniu 2021 roku ma się odbyć konkurs w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Narodowe Centrum Kultury

Celem konkursu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy.

Przewidywany czas realizacji projektów grantowych:
lipiec 2021 – czerwiec 2022

Budżet projektu: ponad 31 mln zł

Czytaj dalej