6 wygranych projektów w ramach konkursu 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO Dolnego Śląska

Z przyjemnością informujemy, że 6 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ I AOS – opieka koordynowana) RPO WDS, zostało opracowanych przez DOBRY PROJEKT!

Czytaj dalej

Wielki sukces! 11 mln zł dofinansowania dla NZOZ Zdrowa Rodzina na kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie naszego  klienta: NZOZ Zdrowa Rodzina pozyskał prawie 11 mln zł na kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem), Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020.

Link do wyników konkursu

Czytaj dalej

Dobry Projekt zawsze dba o interesy swoich klientów – sprawa LGD Dolina Stobrawy

Zapraszamy Państwa do lektury Nowej Trybuny Opolskiej, gdzie opisano nieprawidłowości w trakcie naboru w LGD Dolina Stobrawy.

http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/awantura-o-unijne-dotacje-w-kluczborku-lokalna-grupa-dzialania-sama-sobie-przyznala-pieniadze,11826239/

Dzięki naszej interwencji rozpoczęto procedurę kontroli w LGD, nabór z 2016 roku prawdopodobnie będzie anulowany i ogłoszony na nowo.

DOBRY PROJEKT zawsze działa na rzecz swoich klientów!

Czytaj dalej