Nowy projekt – DOBRY PROJEKT ze Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację nowego projektu partnerskiego we współpracy z Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

pn. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży medycznej” w ramach działania 2.1.2 POKL Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności.

Koordynatorem projektu z ramienia DOBREGO PROJEKTU jest Mariusz Dziedzic m.dziedzic@dobry-projekt.pl tel. 774021481.

Już niedługo przedstawimy więcej informacji o projekcie.

 

Nasze projekty w 2014 roku

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT realizuje w 2014 roku następujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie:

1. Jako Partner projektu Działanie 6.2 POKL

Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego

Realizator: Opolska Izba Gospodarcza (Lider Projektu).

Czytaj dalej