Szkolenie Nowe zasady kwalifikowalności wydatków 2014-2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w projektach na lata 2014-2020 wszystkie osoby i instytucje/firmy zainteresowane aplikowaniem o nowe środki dotacji!

To już najwyższy czas, aby zapoznać się z nowymi wytycznymi! Otwarcie naborów jest zaplanowane już na II kwartał 2015 roku.

Czytaj dalej

Szkolenie: Zachowanie trwałości projektu w inwestycjach RPO, POIG 2007-2013

Zapraszamy na szkolenie Zachowanie trwałości projektu w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Szkolenie skierowane jest głównie do Beneficjentów inwestycyjnych projektów (RPO, POIG), w szczególności objętych pomocą publiczną – przedsiębiorców.

Czytaj dalej