Usługi społeczne i zdrowotne konkurs w woj.opolskim – 100% skuteczny DOBRY PROJEKT!

Z wielką radością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą firmę w ramach konkursu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO Woj. Opolskiego 2014-2020, przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną i uzyskały łącznie 2,5 mln dofinansowania!

Czytaj dalej

Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – wygrany projekt dla Stowarzyszenia Siedlisko!

Cieszymy się sukcesem z naszymi klientami!

Wspaniała, niepowtarzalna organizacja – Stowarzyszenie Siedlisko, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, na co dzień zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

http://siedlisko.org.pl/

Dzięki współpracy z naszą firmą udało nam się wspólnie pozyskać środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach naboru 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Konkurs CSR – mamy 2 wygrane projekty!

Z przyjemnością informujemy, iż dwoje naszych klientów z województwa opolskiego:

Higma Service sp. z o.o.  http://higma-service.pl

Learn Power Group sp. z o.o. http://www.learnpower.pl

uzyskały dofinansowania w ramach naboru „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”  współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Czytaj dalej