Cennik

Cennik Usług świadczonych przez Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT
obowiązujący od 09 kwietnia 2018

1

Konsultacje/ doradztwo

 

Pierwsza konsultacja dla nowego klienta jest nieodpłatna (1 godzina).

Cena za każdą kolejną godzinę konsultacji wynosi 150,00 PLN netto.

2 Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Wynagrodzenie podstawowe za sporządzenie wniosku o dofinansowanie z EFS wynosi
od 3800,00 PLN netto oraz wynagrodzenie dodatkowe za sukces
(success fee) , płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji
3 Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wynagrodzenie podstawowe za sporządzenie wniosku o dofinansowanie z EFRR wynosi
od 6000,00 PLN netto oraz wynagrodzenie dodatkowe za sukces (success fee) , płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacjiCena zawiera również opracowanie biznes planu wraz z pełną analizą finansową oraz innych niezbędnych załączników  finansowo-rzeczowych do wniosku o dofinansowanie.
4 Opracowanie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym dla LGD)

Wynagrodzenie płatne w częściach:

1.       Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – 1000,00 zł netto

3.       Prowizja za sukces – 1800,00 PLN netto po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji.

5 Opracowanie wniosku do LGD na rozwijanie działalności gospodarczej (wniosek i biznes plan) 3000,00 PLN netto oraz wynagrodzenie dodatkowe za sukces
(success fee) , płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji
6 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji Wynagrodzenie od kwoty 15.000,00 PLN netto z pełną analizą finansową wskaźnikową.
7 Opracowanie biznes planu, modelu biznesowego

Wynagrodzenie od 5000,00 PLN netto

Dokument może być wykorzystany do celów kredytowych czy pozyskania innego rodzaju źródeł finansowania np. venture capital, seed capital.

8 Rozliczanie kwot pozyskanej dotacji

Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie.

Jest uzależniona od liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność, ilości uczestników projektu.

W projektach finansowanych z EFS cena za rozliczanie dotacji wynosi ok. 25% kosztów pośrednich.

9 Zarządzanie projektem

Kompleksowa usługa Zarządzania projektem jest wyceniana indywidualnie.

Jest uzależniona od wielkości projektu, liczby postępowań wyboru ofert do przeprowadzenia, liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność, ilości uczestników projektu.

10 Audyt projektu

Usługa audytu projektu przeprowadzona np. przed kontrolą planowaną w projekcie lub na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej.

Usługa prowadzona przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych.

Stawka dzienna pracy audytora od 1500,00 PLN netto.

Istnieje   możliwość zaangażowania biegłego rewidenta księgowego.

11 Coaching biznesowy

Cena od 250,00 PLN netto za godzinę

Coaching prowadzony przez akredytowanego Coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC lub PCC.

12 Szkolenia specjalistyczne Cena za szkolenie jest ustalana każdorazowo indywidualnie i prezentowane w ofercie szkolenia.

Uwaga!

W przypadku usług wskazanych w pozycjach od 2 do 6 cena za wykonanie usługi jest obowiązująca w przypadku gdy Wykonawca ma co najmniej 30 dni na wykonanie usługi. W przypadku krótkich terminów poniżej 30 dni, cena może wzrosnąć nawet o 100%!

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.