Zakończył się obowiązek archiwizacji! Projekty 2007-2013

Drodzy Klienci!

Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2013, zakończył się okres archiwizacji dokumentacji z dniem 31.12.2020 roku, za wyjątkiem projektów, gdzie udzielana była pomoc publiczna/ pomoc de minimis. Przy projektach z pomocą publiczną obowiązek archiwizacji dokumentów obowiązuje 10 lat od udzielenia tej pomocy.

Można spokojnie zlecić niszczenie tych dokumentów, proszę pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad ostrożności dot. ochrony danych osobowych.

My od lat korzystamy z usług niszczenia dokumentów, twardych dysków, nośników danych firmy Rhenus Data – serdecznie polecamy!

https://www.rhenus-data.pl/pl/