100% skuteczność dla działania 8.1 RPO WO Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

W kolejnym już naborze, w ramach RPO Województwa Opolskiego, nasze projekty uplasowały się w pierwszej dziesiątce w oceną 93,75% oraz 89,84%!

Gratulujemy klientom:

  • OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I FUNKCJONALNEJ
  • „REMED” RENATA BIENIAS.

Link do konkursu

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami)