Audyt dokumentacji projektowej – przygotowanie do kontroli projektu

Wielu realizatorów projektów obawia się kontroli z instytucji finansujących, szczególnie gdy realizują projekt finansowany ze środków publicznych po raz pierwszy.

DOBRY PROJEKT posiada doświadczenie w rozliczaniu finansowym i rzeczowym projektów od 2005 roku! Rozliczyliśmy już ponad 120 projektów z POKL, POIG, RPO, RPOW w rożnych instytucjach regionalnych (WUP, Urzędy Marszałkowskie, RIF), jak również w instytucjach centralnych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do kontroli, albo na zakończenie realizacji projektu – nasza firma świadczy usługę audytu projektu.

Cena za wykonanie takiej usługi jest ustalana indywidualnie, w zależności od wartości projektu, liczby dokumentów księgowych, liczby postępowań na wyłonienie wykonawcy, liczy uczestników itd.

Współpracujemy również z biegłymi rewidentami księgowymi.

Szczegółowych informacji udziela właściciel firmy – Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti pod numerem telefonu 77 4021480/81.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dostęp do kredytów bieżących dla przedsiębiorców (MSP) z gwarancją rządową de minimis

Wielu przedsiębiorców potrzebuje wsparcia w uzyskaniu bieżącego finansowania swojej działalności. Często jednak nie posiadają majątku który mógłby być zabezpieczeniem dla banku w uzyskaniu kredytu, lub działają za krótko na rynku aby być wiarygodnym partnerem dla banku. Czytaj dalej

Audyt ISO 9001:2008 zaliczony!

Po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie audyt procedur zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Nasz certyfikat utrzymał ważność na kolejne 12 miesięcy!

Serdeczne podziękowania dla całego zespołu, w tym w szczególności dla Pełnomocnika ds. Jakości ISO – Pana Marcina Kucia.

Szczegółowe informacje o systemach zarządzania jakością można znaleźć na stronie

http://www.dekra-certification.com.pl/nasze-uslugi/systemy-zarzadzania/certyfikacja-iso-9001.html

dekra logo