Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju są już dostępne zatwierdzone dokumenty dot. wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020.

Zapraszamy do lektury!

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/RMprzyjalprojektydokumentownanowaperspektywe_08012013.aspx

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

27 grudnia 2013 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

wersja angielska

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

wersja polska

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:348:SOM:PL:HTML