Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – dostawa sprzętu medycznego

Działając w imieniu i na rzecz naszego klienta Pana Dr Radosława Witkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Radosław Witkowski Chirurg Szczękowy
Rynek 11a/3, 45-015 Opole

poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego dla projektu

Wdrożenie medycznych innowacji terapeutyczno-diagnostycznych wypracowanych wraz z Klinikami Uniwersyteckimi CM UJ oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w firmie Chirurg Szczękowy Radosław Witkowski z siedzibą w Opolu.

Numer umowy RPOP.01.03.02-16-112/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07 marca 2014 roku godz. 15.00 na adres mailowy joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl

Pobierz zapytanie ofertowe w pliku pdf.

zapytanie ofertowe dr witkowski 25 02 2014

Zapraszamy do składania ofert!

Trwałość projektu? Bardzo ważny aspekt każdego przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE

Wielu naszych klientów zadaje nam pytania:

– Czy mogę sprzedaż udziały w spółce która dostała dotację na inwestycję?

– Czy mogę sprzedać środki trwałe, jakie zakupiłem ze środków dotacji?

– Czy muszę utrzymać wskaźniki sprzedaży, rentowności jakie założyłem w biznes planie?

– Co zrobić ze sprzętem zakupionym w ramach projektu szkoleniowego? Czy mogę go wykorzystywać w działalności komercyjnej?

Wszystkie te pytania dotyczą trwałości w projekcie.

Zazwyczaj odpowiedzi na pytania same się znajdują po ponownej, uważnej lekturze umowy o dofinansowanie projektu.

Wiele kwestii należy jednak rozważać indywidualnie w oparciu o przepisy unijne, krajowe, interpretacje właściwych urzędów.

Jeżeli nurtują Cię pytania dot. zakończonego projektu i konieczności utrzymania jego trwałości – zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami!

 

 

 

Jakie dofinansowanie dla firm w regionach?

W latach 2014-2020 dotację dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Komisja Europejska przyjęła następujące poziomy intensywności pomocy publicznej dla przedsiębiorców w województwach:

a) 50% dofinansowania  dla lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego

b) 35% dofinansowania dla łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego

c) 25% dofinansowania dla śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego,

d) 15% dofinansowania dla mazowieckiego.

Wskazane powyżej poziomy pomocy publicznej dla przedsiębiorców można zwiększyć o 20% w przypadku małych przedsiębiorstw lub o 10% w przypadku średnich firm.

Dokument źródłowy : KE pomoc publiczna 2014-2020

Chcesz pozyskać więcej informacji o możliwościach sfinansowania Twojego przedsięwzięcia?

Skontaktuj się z naszymi doradcami!