Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór skierowany dla przedsiębiorców na finansowanie w formie pożyczki przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/

lub w opisie programu priorytetowego: bocian

Zapraszamy do współpracy