Szkolenie: Zachowanie trwałości projektu w inwestycjach RPO, POIG 2007-2013

Zapraszamy na szkolenie Zachowanie trwałości projektu w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Szkolenie skierowane jest głównie do Beneficjentów inwestycyjnych projektów (RPO, POIG), w szczególności objętych pomocą publiczną – przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/2014/MN Roboty budowlane

W związku z realizacją projektu „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA, ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO

Czytaj dalej