Oferta cenowa na przygotowanie wniosku o dofinansowanie na projekty szkolne i przedszkolne EFS

Już w kwietniu 2015 roku zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na projekty szkolne i przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wsparciem zostaną objęte szkoły /przedszkola spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W okresie operacyjnym 2007-2013 przygotowaliśmy skutecznie ponad 30 projektów szkolnych i przedszkolnych, w większości braliśmy udział realizując usługę rozliczenia finansowego i monitoringu.

Czytaj dalej

Aglomeracja Opolska

Aglomerację Opolską (AO) tworzy 21 gmin, zlokalizowanych wokół stolicy województwa. Powstała w 2013 r. jako płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Celem utworzenia AO jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności partnerów Aglomeracji.

Czytaj dalej