Promocja eksportu dla firm z województwa opolskiego

Zapraszamy firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do nawiązania współpracy w zakresie promocji eksportu.

Istnieje możliwość sfinansowania ze środków dotacji aż do 70% kosztów, nie więcej niż 350 tyś zł w ramach działanie 2.4 „Współpraca gospodarcza i promocja” RPO WO 2014-2020,
na następujące działania:

Czytaj dalej