Joanna Kasprzak-Dżyberti doradcą CSR

Z przyjemnością informujemy, że Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti została wpisana do bazy  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako doradca CSR. Może świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

joanna (1)

Czytaj dalej

Pierwsze sukcesy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych!

Z przyjemnością informujemy o pierwszych pozytywnych wynikach naborów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tym razem dla woj. opolskiego.

Powiat Kluczborski uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020 dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę! Zespół DOBREGO PROJEKTU opracował Studium Wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wieści.

Czytaj dalej