Wygrane projekty zdrowotne -100% skuteczności w naborze 8.1 RPO WO!

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny wygraliśmy dla naszych klientów 5 projektów zdrowotnych w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie woj. opolskiego.

Serdecznie gratulujemy: Pani Małgorzacie Tesarz – Usługi Pielęgniarskie i Opiekuńcze, Opolskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji, HABILIS sp. z o.o., Pani Renacie Bienias REMED, Fundacji Promenada.

Pełna lista rankingowa jest dostępna w linku https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_81-us%C5%82ugi-zdrowotne.pdf