Kolejne wygrane projekty OCRG

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszych klientów:

  1. ASA spółka z o.o. z Głubczyc
  2. Zalewski i Partnerzy sp. z o.o. z Opola

w ramach naboru do Poddziałania 2.1.3 – Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Serdecznie gratulujemy!