Otwarcie Domu Dziennego Pobytu Mały Książe

Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu „Mały Książe” w Kędzierzynie -Koźlu, który jest pierwszą tego placówką w woj.opolskim dla dorosłych osób autystycznych.

Nasza firma ma znaczny wkład w otwarcie tej placówki, pisaliśmy i rozliczaliśmy projekty dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Mały Książe z Kędzierzyna-Koźla, Podmiotu Ekonomii Społecznej z RPO WO 2014-2020, zarówno na budowę tej placówki, jak i usługi opiekuńcze i asystencie dla osób niepełnosprawnych.

Serdeczne gratulacje!

Nowy nabór Dostępność + POZ

Po raz drugi, Ministerstwo Zdrowia ogłosi nabór na granty ze 100% dofinansowaniem dla placówek leczniczych rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Maksymalna kwota dotacji to 720 tys zł.

W 2019 roku opracowaliśmy skutecznie kilkanaście wniosków o dofinansowanie, obecnie pomagamy naszym klientów w ich realizacji.

Zapraszamy nowe podmioty POZ do współpracy!
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę i zasady współpracy w tym zakresie.