Ścieżka SMART dla MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z bardzo dobrym materiałem informacyjnym nt. naboru Ścieżka SMART, który jest aktualnie prowadzony przez PARP.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart