350 tyś zł dotacji na promocję gospodarczą, bez rozliczania fakturami!

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) do skorzystania z dotacji 350 tyś zł na promocję gospodarczą, rozwój eksportu.

Dofinansowanie max 70%, nie więcej niż 350 tyś zł, co stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015 roku.

Typy projektów:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

– promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Ważne!

Projekt jest całości rozliczany ryczałtem, co oznacza iż na etapie realizacji projektu nie trzeba przedstawiać faktur, rachunków, umów z wykonawcami, tylko rozlicza się wykonanie wskaźników tj. liczba podpisanych umów z kontrahentami zagranicznymi, liczba imprez targowo-wystawienniczych itp. Nie trzeba przeprowadzać wyborów wykonawców. Jest to bardzo dużym uproszczeniem dla realizatora projektu.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu tel. 77 4021480/81. e-mail: biuro@dobry-projekt.pl