Aglomeracja Opolska

Aglomerację Opolską (AO) tworzy 21 gmin, zlokalizowanych wokół stolicy województwa. Powstała w 2013 r. jako płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Celem utworzenia AO jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności partnerów Aglomeracji.

Do jednego z kluczowych dokumentów strategicznych AO należy Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska spełnia bowiem funkcję Związku ZIT, który będzie wdrażał Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska będzie także Instytucją Pośredniczącą dla kilku działań w ramach RPO WO 2014-2020. Oznacza to, że podmioty z terenu Aglomeracji Opolskiej, będą aplikować o środki w sposób szczególny dedykowanym tym podmiotom.

Partnerami Aglomeracji Opolskiej są gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski,  Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice.

Mapa AO_600