Nabór usługi społeczne i zdrowotne!

Projekty z obszarów pomocy społecznej i zdrowotnej to nasza specjalizacja!

Obecnie trwają nabory:

Działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa FE Opolskie

Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych FE Dolny Śląsk

Terminy przyjmowania wniosków to 30.11.2023 rok.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych wnioskodawców do współpracy!

Czytaj dalej

Kredyt ekologiczny BGK – nawet 80% dofinansowania!

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami dla kredytu ekologicznego!

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie do 17 sierpnia 2023 r.

Czytaj dalej