edukacja

Kształcenie ogólne – województwo śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór konkurencyjny nr FESL.06.02-IZ.01-129/24 z działania 6.2 Kształcenie ogólne. Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę do której skierowane jest wsparcie. Projekt jest skierowany do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie

Czytaj całość >