Wygrane projekty na utworzenie żłobka w woj. opolskim!

Z przyjemnością informujemy, iż wygraliśmy dla naszych klientów dotacje na utworzenie/ utrzymanie żłobka.

W konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dofinansowanie uzyskały tylko 3 projekty, w tym 2 napisane przez naszą firmę!

Serdecznie gratulujemy właścicielom żłobków Bajkowo i Kangurek24 z Opola!

Czytaj dalej

Gratulujemy naszym klientom! Ostatnie sukcesy w Dobrym Projekcie

Z przyjemnością informujemy, iż pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektów dla przedsiębiorców:

Pani Agnieszka Gorzyńska z firmy FUTURE, twórczyni sieci franczyzowej Bystrzak uzyskała dofinansowanie na realizację 4 projektów oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół publicznych w Gminie Namysłów. Łączna wartość projektów to kwota prawie 1 mln złotych. Nabór nr  RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/15  RPO Woj. Opolskiego.

Czytaj dalej

Konkursy dla MSP w woj. dolnośląskim!

Zapraszamy klientów z województwa dolnośląskiego do aplikowania w ramach naborów

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny (Mikroprzedsiębiorstwa do 2 lat)

z terminem naboru do 9 listopada 2016 roku.

Czytaj dalej

Pierwsze sukcesy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych!

Z przyjemnością informujemy o pierwszych pozytywnych wynikach naborów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tym razem dla woj. opolskiego.

Powiat Kluczborski uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020 dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę! Zespół DOBREGO PROJEKTU opracował Studium Wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wieści.

Czytaj dalej

Konkurs e-zdrowie w woj. dolnośląskim – współpraca z Pracodawcami Zdrowia

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT wraz ze Związkiem Pracodawcy Zdrowia z Wrocławia wspólnie przygotowali ofertę na opracowanie wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców branży medycznej – członków Związku.

Poniżej przedstawiamy prezentację dot. konkursu 2.1 RPO WDŚ E-usługi publiczne (e-zdrowie).

Czytaj dalej