Projekty oświatowe to nasza specjalność!

Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy aż 4 projekty dla naszych klientów w ramach naboru 9.1.3  Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020:

Gmina Strzelce Opolskie, projekt Przedszkolak poznaje świat , wartość dofinansowania 1 639 775,66 PLN

Gmina Gorzów Śląski , projekt Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci III , wartość dofinansowania 235 683,75 PLN

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU , projekt Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia szansą dla dzieci z autyzmem z województwa opolskiego. wartość dofinansowania 188 688,95 PLN

Gmina Radłów, projekt Akademia Przedszkolaka wartość dofinansowania 342 730,62 PLN

Link do naboru i wyników konkursu jest tutaj: https://rpo.opolskie.pl/?p=32249

Zapraszamy do współpracy!

Kolejny sukces – 100% skuteczność w konkursie 8.1 RPO WO usługi społeczne!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w naborze dla działania 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO WO, aż 7 na 13 wybranych wniosków o dofinansowanie zostało opracowano przez nasz zespół! Mamy 100% skuteczność w tym naborze!

Czytaj dalej

Usługi społeczne i zdrowotne konkurs w woj.opolskim – 100% skuteczny DOBRY PROJEKT!

Z wielką radością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą firmę w ramach konkursu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO Woj. Opolskiego 2014-2020, przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną i uzyskały łącznie 2,5 mln dofinansowania!

Czytaj dalej

Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – wygrany projekt dla Stowarzyszenia Siedlisko!

Cieszymy się sukcesem z naszymi klientami!

Wspaniała, niepowtarzalna organizacja – Stowarzyszenie Siedlisko, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, na co dzień zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

http://siedlisko.org.pl/

Dzięki współpracy z naszą firmą udało nam się wspólnie pozyskać środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach naboru 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Konkurs CSR – mamy 2 wygrane projekty!

Z przyjemnością informujemy, iż dwoje naszych klientów z województwa opolskiego:

Higma Service sp. z o.o.  http://higma-service.pl

Learn Power Group sp. z o.o. http://www.learnpower.pl

uzyskały dofinansowania w ramach naboru „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”  współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Czytaj dalej