Wynik Zapytania Ofertowego nr 2/2014/ZPO

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/2014/ZPO:

Analiza potrzeb 12 MMSP branży medycznej oraz opracowanie trzech modeli biznesowych” w związku z realizacją projektu pn. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki/poddziałanie 2.1.2/Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/2014/MN Roboty budowlane

W związku z realizacją projektu „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA, ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO

Czytaj dalej

Komunikat dla Oferentów postępowania nr 1/2014/ZPO z dnia 18.09.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie pkt 8. Wybór najkorzystniejszej Oferty Zapytania
b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
postępowanie zostało unieważnione, ponieważ żadna z ofert nie spełniła oczekiwań Zamawiającego.
Szczegółowy komunikat dla Oferentów jest do pobrania poniżej.

 unieważnienie postępowania