Cena za opracowanie wniosku do LGD – rozpoczęcie działalności gospodarczej

W związku z licznymi pytaniami o cenę za opracowanie wniosku do LGD (Lokalnej Grupy Działania) na rozpoczęcie działalności gospodarczej (kwoty dotacji od 50 tyś do nawet 100 tyś zł), uprzejmie informujemy, że cena wynosi:

  1. 1000,00 zł netto plus VAT 23% za opracowanie wniosku wraz z biznes planem
  2. 1800,00 zł netto plus VAT 23% prowizji od sukcesu, płatne gdy wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostanie wskazany do dofinansowania.

Cena zawiera wszelkie niezbędne korekty, wynikające z kart oceny, uwag z Urzędu Marszałkowskiego.

Naszym specjalistą od projektów LGD jest Mariusz Dziedzic  m.dziedzic@dobry-projekt.pl , tel. 774021480.

Serdecznie zapraszamy!