Cennik

Cennik Usług świadczonych przez Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT
obowiązujący od 01 stycznia 2022 roku

Cennik ma charakter orientacyjny. Cena za usługę jest każdorazowo ustalana z klientem po przeprowadzeniu wstępnej konsultacji i weryfikacji szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia przez klienta.

  1. Konsultacje/ doradztwo – pierwsza konsultacja dla nowego klienta jest nieodpłatna. Cena za każdą kolejną godzinę konsultacji wynosi 200,00 zł netto. Forma konsultacji może być osobista lub w formie telekonferencji.

2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – cena od kwoty 5000 zł do 10.000 zł w zależności od charakteru naboru, terminu wykonania usługi, liczby partnerów w projekcie, stopnia skomplikowania analizy finansowej. Dodatkowo, Zamawiający płaci premię za sukces w wysokości 8% od kwoty uzyskanego dofinansowania, po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji cena od kwoty 15.000 zł netto.

4. Opracowanie wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

– do Powiatowego Urzędu Pracy 2000 zł netto za wniosek plus 1000 zł netto premii za sukces

– do LGD 2500zł netto za wniosek plus premia za sukces 8% netto od kwoty uzyskanego dofinansowania.

5. Rozliczanie projektu/ zarządzanie projektem – cena jest uzależniona od wartości projektu, okresu realizacji, liczby partnerów, liczby uczestników projektu, liczby postępowań wyboru wykonawców, liczby zaangażowanego personelu. Cena za wykonanie usługi jest ustalana zawsze indywidualnie.

6. Audyt projektu przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora zewnętrznego przy udziale biegłego rewidenta księgowego. Cena ustalana indywidualnie w zależności od wartości projektu, liczby partnerów, liczby uczestników projektu, liczby postępowań wyboru wykonawców, liczby zaangażowanego personelu.

7. Szkolenia – zakres i program jest ustalany indywidualnie po przeprowadzeniu badania potrzeb szkoleniowych.

8. Coaching biznesowy – cena od 250,00 PLN netto za godzinę. Coaching prowadzony przez akredytowanego Coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC lub PCC.

Do wszystkich cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.

Należności za wykonane usługi przyjmujemy w formie przelewu bankowego na rachunek

57109022420000000104434936 Santander Bank Polska SA.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.