Dostęp do kredytów bieżących dla przedsiębiorców (MSP) z gwarancją rządową de minimis

Wielu przedsiębiorców potrzebuje wsparcia w uzyskaniu bieżącego finansowania swojej działalności. Często jednak nie posiadają majątku który mógłby być zabezpieczeniem dla banku w uzyskaniu kredytu, lub działają za krótko na rynku aby być wiarygodnym partnerem dla banku.

Gwarancja de minimis umożliwia:

  • dostęp do finansowania kredytem obrotowym przedsiębiorcom z krótką historią kredytową lub nie mającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie programu rządowego

http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/