Dotacje 95% na usługi społeczne i zdrowotne – nabór w woj. łódzkim

Ogłoszono konkurs na realizację projektów społecznych i zdrowotnych w woj. łódzkim (dz. 7.9) z terminem naboru do 01.04.2024 roku.

  • Jakie typy projektów można zrealizować?
  1. rozwój usług społecznych;
  2. rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych;
  3. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej 
  • Kto może być odbiorcą usług?

Osoby starsze i  niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, otoczenia tych osób (rodzina, opiekunowie) oraz kadra świadcząca usługi opiekuńcze.

  • Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Instytucje pomocy społecznej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy społecznej.

Poziom dofinansowania wynosi 95%!

Zapraszamy do współpracy!