Dotacje na rozpoczęcie działalności – cena za wniosek

W związku z licznymi zapytaniami mailowymi i telefonicznymi o koszty opracowania wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje do 25 tyś zł), uprzejmie informujemy, iż nasze wynagrodzenie jest płatne w częściach:

  1. Za opracowanie formularza rekrutacyjnego 500,00 PLN netto (1 etap)
  2. Za opracowanie biznes planu 500,00 PLN netto (2 etap)
  3. Prowizja za sukces – 1000,00 PLN netto po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Wnioski przygotowywane przez naszych specjalistów zawsze są wysoko punktowane, nie mniej jednak decydujące są czynniki takie jak np.  status na rynku pracy, osoby która się ubiega o dotacje. Najwięcej punktów uzyskują osoby pozostające bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
  • migranci powrotni i imigranci.

Dodatkowo, brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania (preferowane są gminy o najniższym wskaźniku przedsiębiorczości) oraz rodzaj działalności jakie dana osoba chce wykonywać: najwięcej punktów dostaje się za działalność produkcyjną, a najmniej za handel