Edukacja włączająca, Fundusze Europejskie dla Opolskiego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działanie 5.10 Edukacja włączająca.

Termin: od 25.06.2024 do 28.08.2024

Kto może składać wnioski?

I. Administracja publiczna

II. Instytucje nauki i edukacji

III. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

IV. Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?
Typy projektów podlegających dofinansowaniu

1) Bezpośrednie wsparcie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej

2) Wdrażanie i upowszechnianie

3) Podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych (kursy, szkolenia, studia, doradztwo) w zakresie edukacji włączającej, w tym m.in. kształcenie w ramach pedagogiki specjalnej.

4) Współpraca i inicjatywy z zakresu edukacji włączającej, mające na celu umożliwienie integracji dzieci i uczniów, wymianę doświadczeń i dostosowanie szkół/przedszkoli do potrzeb uczniów ze SPE, w tym z zaangażowaniem organizacji pozarządowych

5) Wdrożenie szkół i placówek do pełnienia roli lokalnego centrum integracji i włączenia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608