Fundusze Europejskie 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o możliwościach finansowania projektów, szczególnie tych skierowanych do przedsiębiorców.

Więcej informacji można znaleźć na stronach rządowych

http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx