II NABÓR – Dotacje dla branży HoReCa – Dofinansowanie do 540 tys. zł

PARP ogłasza II nabór w okresie od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak:
🏨 hotelarstwo,
🍕 gastronomia,
🏝 turystyka,
🎭 kultura.
O pomoc będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura oraz które odnotowały przynajmniej 30% spadek obrotów w roku 2020 lub 2021.

W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług (np. urządzeń do wytwarzania własnych lodów)
  • roboty budowlane (np. budowę placu zabaw)
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia MŚP.

Masz pytania- dzwoń! Odpowiemy na wszystkie!

+ 48 501 282 608

+ 48 721 147 197