Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – wygrany projekt dla Stowarzyszenia Siedlisko!

Cieszymy się sukcesem z naszymi klientami!

Wspaniała, niepowtarzalna organizacja – Stowarzyszenie Siedlisko, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, na co dzień zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

http://siedlisko.org.pl/

Dzięki współpracy z naszą firmą udało nam się wspólnie pozyskać środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach naboru 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu

http://rpo.opolskie.pl/?p=5057

Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę!