Kolejny sukces – 100% skuteczność w konkursie 8.1 RPO WO usługi społeczne!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w naborze dla działania 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych RPO WO, aż 7 na 13 wybranych wniosków o dofinansowanie zostało opracowano przez nasz zespół! Mamy 100% skuteczność w tym naborze!

Link do wyników konkursu:

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_8.1-spo%C5%82eczne.pdf

Serdecznie gratulujemy naszym klientom:

  • Pani Renacie Bienias, firma REMED z Olesna
  • Pani Małgorzacie Tesarz, firma Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze z Opola
  • Habilis sp. z o.o. z Opola
  • Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji z Opola
  • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe z Kędzierzyna-Koźla
  • OPS Support sp. z o.o. z Warszawy
  • Medsal sp. z o.o. z Brzegu

Zapraszamy do współpracy!