Komunikat dla Oferentów postępowania nr 1/2014/ZPO z dnia 18.09.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie pkt 8. Wybór najkorzystniejszej Oferty Zapytania
b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
postępowanie zostało unieważnione, ponieważ żadna z ofert nie spełniła oczekiwań Zamawiającego.
Szczegółowy komunikat dla Oferentów jest do pobrania poniżej.

 unieważnienie postępowania