Konkurs 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO! OFERTA

Zapraszamy szkoły ogólnokształcące spoza Aglomeracji Opolskiej do składania wniosków o dofinansowanie dla projektów rozwojowych szkół.

Link do konkursu

http://www.pokl.opole.pl/3940/wojewodzki-urzad-pracy-w-opolu-w-ramach-rpo-wo-2014-2020-oglasza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-konkursowych-os-priorytetowa-ix-wysoka-jakosc-edukacji-dzialanie-91-rozwoj-edukacji-poddzialanie-911-wsparcie-ksztalcenia-ogolnego.html

Termin składania wniosków 18.11.2015.

Jako firma doradcza posiadamy ogromne doświadczenie w obszarze wspierania edukacji – ponad 30 zrealizowanych projektów o wartości prawie 10 mln zł!

Cena za przygotowanie jednego wniosku w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WO wynosi
3000,00 netto PLN wynagrodzenia podstawowego oraz 5 % od wartości uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku realizacji kilku projektów równocześnie lub długofalowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cenowych.

Osoba do kontaktu : Anna Szymańska tel. 77 4021486 w godz. 8-16.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!