Konkurs na stworzenie żłobków na Śląsku!

Informujemy, że już ogłoszono konkurs na stworzenie żłobków na terenie województwa śląskiego.

Nabór do 05 października 2015, alokacja konkursu 41,8 mln PLN, dofinansowanie 88%.

Typy projektów:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków
    (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
    • sprawowanie opieki przez nianię,
    • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

 Dobry Projekt posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów żłobkowych, w tym naszego własnego: stworzyliśmy żłobek muzyczny MAŁE NUTKI w Opolu.

Zobacz www.malenutki.pl

Cena za sporządzenie wniosku o dofinansowanie to 3000,00 PLN netto plus premia za sukces (success fee) 5% od kwoty uzyskanego dofinansowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Dzwoń 77 4021480! Zapraszamy!