Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych – nowe wytyczne!

Od 23 sierpnia zaczął obowiązywać nowy dokument w zakresie kwalifikowalności wydatków. Lektura obowiązkowa dla wszystkich realizatorów i aplikujących o środków unijne.

Poniżej link do aktualnej wersji dokumentu.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/