Odnawialne źródła energii dla województwa Śląskiego

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii dla  województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe, dla Śląskiego 2021-2027.

Termin: od 31.05.2024 do 30.08.2024

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe).

Dla kogo: 

  • Instytucje Ochrony Zdrowia: NZOZ, POZ i uzdrowiska funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Uczelnie publiczne
  • Wspólnoty (spółdzielnie/klastry) energetyczne

Podmioty z województwa śląskiego (podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki i subregion zachodni – raciborski, rydułtowski, wodzisławski,  żorski, rybnicki).

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia:
– do 85% dla kosztów bezpośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608