Opolskie konkurencyjne – dotacja na inwestycje

NOWY NABÓR DLA FIRM Z POWIATÓW: NYSA, GŁUBCZYCE, PRUDNIK

Termin naboru:  od 27.06.2024 do 27.08.2024

Kto może składać wnioski?

MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), czyli firmy zatrudniające do 250 osób

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług
  2. Inwestycje zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

– Mikro, małe przedsiębiorstwa: 60% – Średnie przedsiębiorstwa: 50 % bez pomocy de minimis

– a w ramach pomocy de minimis − mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %

– Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN

– Minimalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 PLN

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Tel: 501 282 608