Pierwszy konkurs EFS na śląsku! Projekty szkolne!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór w ramach
Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020
Typy projektów możliwe do realizacji:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
2.Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)
3.Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów
Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 62 186 000,00 PLN

Poziom dofinansowania 90%
Nabór wniosków od dnia 29.06.2015 r. do dnia 31.07.2015 r.
Link do szczegółowych informacji
Klientów zainteresowanych przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Szymańską pod numerem telefonu 77 4021480 lub 81, e-mail anna.szymanska@dobry-projekt.pl
Zgłoszenia od potencjalnych wnioskodawców przyjmujemy do 20.06.2015 roku!