Działamy na rynku usług doradczych od 2005 roku.

Naszą specjalizacją są projekty z obszaru ochrony zdrowia – inwestycyjne (zakupy sprzętu medycznego, e-zdrowie, budowa – rozbudowa podmiotów leczniczych) oraz związane z profilaktyką, szkoleniami, usługami.

Renata
Bienias

REMED

Na co dzień świadczę usługi opieki długoterminowej dla osób starszych i z niepełnosprawnych, głównie w formie opieki domowej. Dzięki współpracy z Dobrym Projektem zrealizowałam 8 projektów dla moich pacjentów, dzięki czemu korzystali z nieodpłatnej pomocy finansowanej ze środków unijnych o wartości 3,4 mln złotych.
Cenię współpracę z Dobrym Projektem za profesjonalizm i dyspozycyjność kadry. Zawsze otwarci na ludzi, merytorycznie bardzo dobrze przygotowani. W newralgicznych sytuacjach służą poradą nawet poza godzinami pracy.

Pani Joanna Kasprzak-Dżyberti to kopalnia wiedzy, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie dofinansowania z UE jak i w sprawach księgowości. Mam nadzieję na dalszą współpracę z tak wspaniałym zespołem.

Case Studies

Czyli jak to robimy ..

Nasze Referencje

Firma DOBRY PROJEKT w ramach swojej działalności, nie tylko współtworzy i pomaga w projektach innym podmiotom, sami też realizujemy własne pomysły, korzystając z doświadczenia i nieustannie rozwijamy zakres naszej działalności.

W ciągu 18 lat działalności opracowaliśmy ponad kilkaset projektów pozytywnie zweryfikowanych, które uzyskały prawie 800 mln zł dofinansowania!