Premie dla rolników zakładających działalność pozarolniczą 100 tyś zł!

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada nowe formy wspierania przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Jedna z nich to premia w wysokości 100 tyś zł  dla rolników zakładających działalność gospodarczą pozarolniczą na następujących warunkach:

  • wnioskodawca to osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub domownik
  • gospodarstwo rolne w którym pracuje, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tyś Euro,
  • rolnik pobierał dopłaty bezpośrednie z gospodarstwa za rok poprzedzający złożenie wniosku o premię
  • należy stworzyć min. jedno miejsce pracy, w tym liczy się samozatrudnienie dla rolnika
  • po otrzymaniu premii trzeba być ubezpieczonym w ZUS w okresie trwałości (3 lata po zakończeniu inwestycji).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podała jeszcze szczegółowych kryteriów wyboru, ale już teraz zapraszamy chętnych klientów do kontaktu z naszymi konsultantami.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych dostępnych formach dofinansowania!