Promocja eksportu dla firm z województwa opolskiego

Zapraszamy firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do nawiązania współpracy w zakresie promocji eksportu.

Istnieje możliwość sfinansowania ze środków dotacji aż do 70% kosztów, nie więcej niż 350 tyś zł w ramach działanie 2.4 „Współpraca gospodarcza i promocja” RPO WO 2014-2020,
na następujące działania:

  • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Planowany termin naboru wniosków : III kwartał 2015 roku.

Poniżej przedstawiamy ofertę naszej firmy w tym zakresie.

oferta współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 18.05.2015