Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Szkolenie dedykowane jest głównie organizacjom/firmom zajmującym się realizacją projektów szkoleniowo – doradczych  finansowanych ze środków unijnych.

Podczas szkolenia:

  • Dowiesz się jak dobrze przygotować się do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.
  • Dowiesz się czym jest Rejestr Usług Rozwojowych
  • Dowiesz się jak opracować „Kartę podmiotu” oraz „Kartę usługi” dla potrzeb Rejestru Usług Rozwojowych
  • Dowiesz się jakie kryteria musi spełnić Twoja firma, aby móc świadczyć usługi edukacyjne finansowane ze środków EFS nowej perspektywy finansowej 2014-2020
  • Dowiesz się jakie nowe możliwości przyniosą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Twojej firmy.

Terminy szkolenia:
23.10.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 20.10.2014r.
06.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 03.11.2014r.
13.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 10.11.2014r.
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa DOBREGO PROJEKTU w Opolu ul. Ozimska 184.

Cena: 300 zł/ netto za osobę + VAT 23%

Cena dla klientów DOBREGO PROJEKTU* : 50 zł/ netto za osobę + VAT 23%
*za klienta uznaje się instytucję/podmiot który w latach 2012-2014 podpisał umowę z DOBRYM PROJEKTEM oraz zapłacił należności wynikające z realizacji usługi.

Cena zawiera:

  • uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe, certyfikat
  • obiad, przerwy kawowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres
e-mail wskazany w formularzu.
Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:
Marcin Kasprzak-Dżyberti tel. 77 4021480 e-mail: marcin@dobry-projekt.pl;
Mariusz Dziedzic tel. 774021481 e-mail: m.dziedzic@dobry-projekt.pl

Pobierz pliki

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE EFS 2014-2020

Oferta szkolenia EFS 2014-2020