Szkolenie: Zachowanie trwałości projektu w inwestycjach RPO, POIG 2007-2013

Zapraszamy na szkolenie Zachowanie trwałości projektu w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Szkolenie skierowane jest głównie do Beneficjentów inwestycyjnych projektów (RPO, POIG), w szczególności objętych pomocą publiczną – przedsiębiorców.

Podczas szkolenia:

  • Dowiesz się czym jest problem trwałości projektu
  • Jaki jest okres trwałości projektu
  • Czym jest zasada zachowania trwałości projektu
  • Jakie są podstawy prawne i regulacje programów operacyjnych w zakresie trwałości projektów
  • Jakie są konsekwencje niezachowania trwałości projektu
  • Jak wygląda kontrola trwałości projektu oraz obowiązki beneficjenta

Cena: 300 zł/ netto za osobę + VAT 23%
Cena dla klientów DOBREGO PROJEKTU* : 50 zł/ netto za osobę + VAT 23%
*za klienta uznaje się instytucję/podmiot który w latach 2012-2014 podpisał umowę z DOBRYM PROJEKTEM oraz zapłacił należności wynikające z realizacji usługi.
Cena zawiera:
– uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,
– materiały szkoleniowe, certyfikat
– obiad, przerwy kawowe
Terminy szkolenia:
12.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 07.11.2014r.
19.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 14.11.2014r.
26.11.2014. – zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 21.11.2014r.
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa DOBREGO PROJEKTU w Opolu ul. Ozimska 184.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:
Marcin Kasprzak-Dżyberti tel. 77 4021480 e-mail: marcin@dobry-projekt.pl
Mariusz Dziedzic tel. 774021481 e-mail: m.dziedzic@dobry-projekt.pl

Materiały do pobrania:

KARTA-ZGŁOSZENIA

Oferta szkolenia trwałość projektu